Alo Hạt Alo Hạt Alo Hạt Alo Hạt Alo Hạt Alo Hạt Alo Hạt Alo Hạt Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt
Alo Hạt

Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

1. Các hình thức thanh toán:
Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán trả sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website https://alohat.com.vn/, bao gồm:

-Tiền mặt
-Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa)

2. Quy định áp dụng thanh toán
Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của https://alohat.com.vn/, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
Thanh toán trả sau không được áp dụng cho trường hợp Khách hàng chưa được định danh.

3. Thông tin tài khoản

Đối với khách ở ngoại tỉnh, sau khi nhân viên Alo Hạt xác nhận đơn hàng qua điện thoại và qua email quý khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua các tài khoản sau hoặc thanh toán cho nhân viên giao hàng của bưu điện khi nhận hàng

Tên Tk :  Nguyễn Đặng Lệ Phương

Số tài khoản:  111.01.0007.0007

Ngân hàng Quận Đội chi nhánh Hồ Chí Minh

Gọi ngay